Integritetspolicy

Policy och riktlinjer för behandling av kunders personuppgifter

Kakeldax i Sverige AB (Kakeldaxgruppen)

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Personuppgifter är information kopplad till dig

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Personuppgiftsansvarig

Kakeldax i Sverige AB, org nr 556237-5245, med adress Box 88, 425 02 Hisings Kärra, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Kakeldaxgruppen samlar in personuppgifter om kunder huvudsakligen genom

  • Kunders ansökan om konto
  • Uppgifter lämnade i webbshopen vid köptillfället

Kakeldaxgruppen behandlar personuppgifter endast för att vid behov ta kreditupplysningar samt för att göra leveranser och skicka fakturor avseende köp. Det kan vara e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Kakeldaxgruppen använder även cookies för att underlätta ditt surfande på vår webbplats. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användanas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat har du rätt att:

  • Få information om när och hur dina personuppgifter behandlas.
  • I vissa fall få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade.
  • I vissa fall få ut eller flytta dina personuppgifter (dataportabilitet).
  • I vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Invända mot personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats →

Samtycke

I de fall så krävs eller annars är lämpligt erhåller Kakeldaxgruppen skriftligt samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden som ansöker om konto skall då lämna sitt samtycke genom att underteckna en bilaga till kontoansökan och i webbshopen väljer kunden att kryssa i en ruta med ”Godkännande”. I samband med ansökan lämnas kunden information om behandlingen av personuppgifter och vad kunden samtycker till. Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Kakeldaxgruppen kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna. Uppgifterna kan dock inte raderas om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Tillgång till personuppgifter – Säkerhet

Inom Kakeldaxgruppen skall så få som möjligt ha tillgång till kunders personuppgifter. Kakeldaxgruppens butiker och kundtjänst har tillgång del av uppgifterna i syfte att fullfölja köptillfället. De uppgifter som anförtros Kakeldaxgruppen behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till samtliga uppgifter och skydd finns både mot intrång och mot förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Kakeldaxgruppen.

Information om personuppgifterna

I samband med att kunden första gången lämnar sina personuppgifter till Kakeldaxgruppen får kunden information om behandlingen och för vilka ändamål som personuppgifterna behandlas. Kunden har vidare rätt att efter begäran få reda på vilka personuppgifter som behandlas av Kakeldaxgruppen. Om behandling sker skall kunden i så fall få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Begäran om registerutdrag skickas till info [at] kakeldaxgruppen.se.

Gallring

Personuppgifterna bevaras endast så länge som det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som de samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för andra ändamål, till exempel för bokföringsändamål. Kakeldaxgruppen har en intern gallringsplan.

Uppdatering av denna gallringsplan

Kakeldaxgruppen gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.kakeldaxgruppen.se.

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd