Miljö och klimat

Vi arbetar aktivt för att minimera Kakeldaxgruppens negativa påverkan på miljö och klimat, i arbetet utgår vi från den egna verksamhetens påverkan och liksom våra val av leverantörer. Vi arbetar aktivt med leverantörsval och har infört en egen märkning, Bättre miljöval, för att vägleda våra kunder. Vi arbetar metodiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom certifieringen enligt ISO 14001. På Kakeldaxgruppen arbetar vi också med miljödatabaserna Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus när det gäller kakel, klinker, fix, fog och tätskikt till projekt. Läs mer om vårt miljöarbete och vår hållbarhetsrapport nedan!

ISO

Kakeldaxgruppen är sedan 2016 certifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi ständigt arbetar för att minimera bolagets miljöpåverkan på olika sätt. Att minska elförbrukningen i våra enheter, minska mängden fossila bränslen vid person- och varutransporter samt att samla och hantera återvunnet material ingår bland annat i detta arbete.
ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning, vilken används i alla typer av organisationer och industrier. Grunden till ISO 14001 är 55 krav, vilka kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. För att bli, och fortsätta vara, certifierade enligt ISO 14001 genomförs återkommande kontroller av en ackrediterad tredje part.
Kakeldaxgruppen är även certifierade inom kvalitet enligt ISO 9001.


Producenter inom Europa

Kakeldaxgruppen har gjort ett aktivt val att enbart köpa produkter producerade i länder inom EU. Dels eftersom det innebär kortare transportsträckor och dels då vi kan säkerställa en god kontroll på tillverkningsprocessen. Det innebär också att företagen följer EU-normer och att råmaterialets ursprung kan spåras.

Transporter

Vi strävar alltid efter att välja de mest miljövänliga och energieffektiva transportmetoderna. En stor del av våra transporter från leverantörerna i Europa till Sverige sker på järnväg. I Sverige arbetar vi med transportörer som är aktiva inom miljöförbättrande projekt. Vi har också en egen slingbil som effektivt flyttar gods mellan våra olika enheter.

Våra produkter

Vi tillverkar inga produkter själva utan är återförsäljare av bland annat keramiska produkter, fästmassor, fog och tätskikt samt möbler och verktyg. Vi har ett antal varor som saluförs under eget varumärke där vårt ansvar sträcker sig längre än för övriga produkter i sortimentet. Dessa varor produceras av ledande tillverkare baserade i Europa.

Alla produkter vi saluför omfattas av vårt miljötänk. Vi väljer att enbart arbeta med producerande företag vi vet har en uttalad miljöprofil inom sitt produktområde. De leverantörer vi väljer ska ha ambition att vara bäst i klassen och ständigt förbättra produktion och val av råvaror ur ett hållbarhetsperspektiv. Alla våra leverantörer ska kunna visa upp fullständiga produktsäkerhetdokument för produkter samt följa internationella och lokala miljömärkningskrav samt vara ISO-certifierade.
Keramiska produkter är genom den naturliga råvaran ett bra byggmaterial som håller länge.
Att tillverka och framställa keramiska plattor är energikrävande, men för att lyckas minska miljöpåverkan finns flera åtgärder. Producenterna ska helst jobba med slutna kretslopp, vilket minskar vattenanvändningen vid produktion. Det är också en fördel att välja grön el, som håller nere koldioxidutsläppen, till brännugnarna.
Utöver en klimatsmart tillverkning, sin långa livslängd och det breda utbudet av design är den keramiska plattan även enkel att underhålla. I och med plattans täta yta räcker det med vanliga miljömärkta rengöringsprodukter för att skonsamt få bort fläckar och andra orenheter, utan att slita på ytan.

Bättre Miljöval

Kakeldaxgruppen har en egen märkning – Bättre Miljöval. Märkningen baseras på en utvärdering och bedömning av producenten och produkten. För att vi ska sätta märkningen på en produkt kräver vi bland annat att leverantören arbetar med miljöfrågor och är ett miljöcertifierat företag samt att produkten ska innehålla mer än 40 procent återvunnet material.

Krav på produkten:

 • Minst 40 procent återvunnet material
 • LEED certifierad
 • EU ECO label certifierad
 • Producerad inom EU eller i länder som har ”hängavtal” med EU gällande EU:s inre marknad.
 • Innehåller inga nanopartiklar
 • Är godkänd enl. SS EN10545-15 Bly- och kadmiumutlösning

Krav på producenten:

 • LEED certifierad
 • ISO 9001 kvalitetscertifierad.
 • ISO 14001 Miljöcertifierad
 • Följa gällande arbetslagar/avtal i landet som byggkeramiken produceras i
 • Ha en utarbetad miljöpolicy
 • Ha en utarbetad arbetsmiljöpolicy
 • Följa vår Code of conduct

Krav på transporter:

 • Den aktör som transporterar materialet från tillverkaren till vårt centrallager i Göteborg har en utarbetad miljöpolicy.

Andra märkningar och standarder i branschen som du som kund kan komma att mötas av i kontakten med oss:

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd