Hantering och montering av keramiska skivor

Efterfrågan för stora plattor ökar för varje år. Och det är inte bara intresset för plattorna som blir större utan även plattorna i sig. I många fall blir de estetiska fördelarna också större i takt med att plattans storlek ökar. Större format ger färre och smalare fogar att hålla efter och mönster som marmor och vissa andra stenutseenden kommer till sin rätta när det finns plats för böljande stråk och mönster. Missa inte bildspelet längre ner på sidan!

Idag finns de så stora plattor som exempelvis 120x120 cm, 120x280 cm och ända upp till 180x360 cm. När plattorna har kantmått där båda sidor är större än 100 cm benämns de som keramiska skivor, istället för kakel eller klinker. Att sätta dessa keramiska skivor kräver anpassade verktyg, speciell transport och hantering. Nedan går vi igenom grunderna, arbetet inför att sätta keramiska skivor och vad som är bra som kund att känna till inför planeringen och kontakten med en plattsättare.

Produktion av keramiska skivor hos Emil Ceramica.

Hantering av keramiska skivor
Plattsättare vet att processen skiljer sig åt rent tekniskt när det kommer till att sätta keramiska skivor i jämförelse med mindre format. Keramiska skivor kräver varsam hantering, varje platta väger mycket, är känslig för stötar och det är viktigt att de lyfts rätt, både med truck och när de flyttas inför bearbetning och sättning. Med dessa saker i beaktande bör man komma ihåg att det behövs mer personal för hantering och montering än för mindre plattor.

• När plattorna flyttas med truck ska de lyftas med långa gafflar från kortsidan för att ge en stadig yta och jämn belastning. Lyfts de från långsidan kan spänningar uppstå när kanterna böjs nedåt av vikten.
• När en platta flyttas ska sugkoppar användas för ett säkert och ergonomiskt arbete. Säkerställ att plattans yta är torr och ren så att sugkopparna fäster ordentligt.
• Plattor som inte ska användas direkt bör lämnas i förpackningen alternativt ställas med långsidan nedåt mot en vägg.


Bärsystem med sugkopparBärsystem med sugkoppar (Bild från Marazzi Group)

Verktyg som behövs för att sätta keramiska skivor:
• Ett stort och stabilt arbetsbord som ger en stadig yta för hela plattan.
• Sugproppar, för att kunna lyfta och flytta plattorna.
• Vattensåg med diamantklinga.
• Vinkelslip med diamantklinga. Om hörn eller kanter ska geras på en platta, det vill säga att kanten skärs med en 45-gradig vinkel (jollyskärning), så finns det olika hjälpmedel för detta att montera på vinkelslipen.
• Diamantborr för håltagningar (ej slagborrsläge).
• Fixkam med stor rund tandning för applicering av fix, exempelvis 10x20 mm tandning.
• Nivåsystem för att få jämna fogar i rätt bredd.
• Klappbräde för att trycka ned plattan ordentligt i fixet och bli av med överflödig luft bakom plattan.
• En vagn där plattan kan ställas inför montering.
• En eller flera kollegor.

Ni kan se exempel på verktyg från KGC för keramiska skivor här!

Bearbetning av keramiska skivor
Även stora plattor behöver bearbetas, delas, borras i och förberedas på olika sätt inför montering. Här gäller det att planera noggrant utifrån hela ytan eller rummet för att få alla urtag och hål på rätt plats. Det är viktigt att plattan alltid ligger stadigt mot arbetsbordet vid kapningar och håltagningar. Det är också bra att vara två personer som kan hjälpas åt för att motverka spänningar i materialet. Genomgående för arbeten med stora plattor är att vara försiktig, att ha tålamod och låta det ta sin tid.

Håltagning
Planera noga var hål för kranar, handfat, ljusknappar och liknande behöver vara. De måste göras minst fem centimeter från plattans kant. För att slippa en vass kant ska den yttre delen av hålet rundas till. För att borra hålen behövs ett diamantborr.

Är det ett större urtag för exempelvis en kontakt som ska göras börjar du borra i hörnen på det som ska bli urtaget, för att därefter arbeta genom skivan med diamantklinga på en vinkelslip.

Borttag av en del av plattan
Även för detta behövs en vinkelslip med diamantklinga. Arbeta lugnt och metodiskt och låt klingan göra jobbet utan extra tryck.

Dela en platta
En platta kan delas med vattensåg eller en vinkelslip med diamantklinga. Snitta båda kanterna av plattan innan sågningen inleds, På så sätt minskas spänningarna och risken att plattan går sönder. Låt plattan ligga på ett bord med skärlinjen ungefär 10 cm utanför bordets kant. Det är mycket viktigt att plattan ligger plant, har fullt stöd undertill och är utan vibrationer vid bearbetningen.

Videon från Casalgrande Padana visar många av momenten för att hantera, bearbeta och sätta keramiska skivor.

Monteringen av storformatsplattor
Innan själva monteringen inleds är det viktigt att underlaget är stabilt, jämnt och fritt från sprickor. Väggar och golv ska spacklas innan eventuellt tätskikt appliceras. Att underlaget är jämnt är extra noga för keramiska skivor, då ojämnheter riskerar att synas betydligt tydligare än vid mindre plattor.

Inför montering, när fix appliceras, kan plattan ställas på en vagn. Metoden för att sätta keramiska skivor är dubbelkamning. Använd en spackelspade med rund tandning för att dra ut fixet på plattan. Arbeta i samma riktning hela tiden och lägg på extra i plattans kanter och hörn. Dra sedan ut fix i samma riktning som på plattan på den yta som ska kaklas. Lägg bara fix på en så stor yta som plattan är, för att undvika att fixet torkar.

Lyft sedan plattan på plats med hjälp av sugproppar. Vid monteringen av plattan behövs det oftast 2-3 personer när man lyfter den på plats. Tänk på att akta kanter och hörn! Montera nivåsystemet för att få jämna fogar i rätt bredd. Dessa nivåsystem finns vanligast i fogbredder mellan 1-2 mm.  När plattan är på plats används ett klappbräde för att trycka fast plattan ordentligt och bli av med överflödig luft bakom plattan. Överflödigt fix mellan plattorna skall tas bort för att undvika flammig fog. Keramiska skivor ska inte belastas eller fogas på tre dygn, eftersom de stora plattorna och smala fogen ger fixet en längre torktid.

Slutligen - några saker att tänka på för dig som funderar på att välja storformat:
- Rummet och vägen till rummet måste vara tillräckligt rymliga för att plattan ska kunna bäras in, hanteras och vändas till rätt position på plats.
- Viktigt att ha i åtanke är risken för att det kommer att bli mycket spill. Det bästa är, utifrån hur ytan ser ut, att räkna på det faktiska antalet plattor som kommer att behövas (medräknat alla kapningar) snarare än att lägga på en procentsats för spill.
- Storformatsplattor kräver mer förarbete och planering och kan ta lite längre tid att sätta – men när det är klart har du en hållbar och snygg yta som inte kräver mycket underhåll.
- Speciell utrusning behövs för att bearbeta och hantera plattorna – prata med din plattsättare först för att säkerhetsställa att de kan utföra jobbet innan ni beställer.

Om ni har fler frågor om keramiska skivor kan ni besöka någon av våra butiker eller skicka ett mejl till info [at] kakeldaxgruppen.se så hjälper vi er. Lycka till med ert projekt!

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd