torsdag, 25 februari, 2021 - 09:47

Viktig information till våra kunder – Covid 19

Med anledning av coronavirusets (COVID-19) spridning och dess effekter vill vi på Kakeldaxgruppen lämna följande information till våra kunder.

Coronavirusets spridning påverkar samhället och nu är det extra viktigt att vi alla visar omtanke och hänsyn till varandra. Vi tar situationen med Covid-19 på mycket stort allvar och följer händelseutvecklingen dag för dag. Kakeldaxgruppen värnar alltid om medarbetarnas och kundernas hälsa och vi vill att du som kund, våra medarbetare och alla andra vi har kontakt med i vår verksamhet, ska känna sig trygga med oss.

Kakeldaxgruppen tar situationen med Covid-19 på mycket stort allvar och följer händelseutvecklingen dag för dag. Våra policys för alla anställda har uppdaterats enligt folkhälsomyndigheternas senaste rekommendationer. Alla våra enheter följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för säker hygien och begränsning av smittspridning.
Idag har vi inga problem med in- eller utleveranser av produkter från våra enheter. Beroende på hur situationen utvecklas över tid kan våra enheter kan komma att drabbas av svårigheter att leverera i enlighet med avtalad leveranstid på grund av uteblivna leveranser från europeiska leverantörer. Sedan utbrottet av COVID-19 har fraktalternativen inom Europa inte påverkats så mycket men när nu flera länder stänger sina gränser kan detta dramatiskt förändras med längre leveranstider som följd. Vidare har rese- och arbetsrestriktioner införts mellan olika geografiska delar i Europa, vilket i sin tur gör att vägtransporter mellan hamnar, tågstationer och flygplatser inte fungerar normalt.

Givet den uppkomna situationen kan det röra sig om en Force Majeure-situation som kan hindra Kakeldaxgruppen från att leverera. I de fall vi bedömer att vi kommer att åberopa Force Majeure kommer kunderna att informeras om detta separat, när vi har mer information om vår leveransmöjlighet.

Den extraordinära situation som råder i dagsläget riskerar också att få allt större effekt på värdekedjan och en betydande prishöjning på såväl varor som frakt kan inte uteslutas.

I dagsläget är Kakeldaxgruppens säkerhetslager på en stabil nivå, men vi bevakar ständigt utvecklingen och kommer att återkomma ifall vi ser ett behov av utökad dialog.

Vid frågor kontakta vår Kundtjänst, FC, Tony Köhler och/eller VD, Johan Sandberg.

Kontakt:
info@kakeldaxgruppen.se
tony.kohler@kakeldaxgruppen.se
johan.sandberg@kakeldaxgruppen.se

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd