fredag, 20 mars, 2020 - 09:47

Viktig information till våra kunder – Coronaviruset

Med anledning av coronavirusets (COVID-19) spridning och dess effekter vill vi på Kakeldaxgruppen lämna följande information till våra kunder.

Coronavirusets spridning påverkar samhället och nu är det extra viktigt att vi alla visar omtanke och hänsyn till varandra. Vi tar situationen med Covid-19 på mycket stort allvar och följer händelseutvecklingen dag för dag. Kakeldaxgruppen värnar alltid om medarbetarnas och kundernas hälsa och vi vill att du som kund, våra medarbetare och alla andra vi har kontakt med i vår verksamhet, ska känna sig trygga med oss.

Personal - Alla enheter på Kakeldaxgruppen är öppna och våra anställda följer företagets policy som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säker hygien och begränsning av smittspridning. Det innebär att vi städar våra lokaler lite extra noga, torkar av handtag, kärror och kassa diskar med rengöringsmedel regelbundet och framförallt tvättar händerna flera gånger per dag. Alla våra enheter har ställt in onödiga möten med leverantörer eller andra externa personer. Om någon börjar känna sig sjuk så skall man omedelbart gå hem eller stanna hemma och meddela företagsledningen. 

Leveranser - Idag har vi inga problem med in- eller utleveranser av produkter från våra enheter. I dagsläget är Kakeldaxgruppens säkerhetslager på en stabil nivå, men vi bevakar ständigt utvecklingen i våra producerande länder. Beroende på hur situationen utvecklas hos våra producenter i Sydeuropa kan våra enheter drabbas av svårigheter att leverera vissa produkter. Vi kommer då att kontakta de kunder som drabbas för att hitta bästa lösningen.

Transporter - Sedan utbrottet av Covid-19 har fraktalternativen inom Europa inte påverkats så mycket men när nu flera länder stänger sina gränser kan det innebära köer och försenade transporter. Vidare har rese- och arbetsrestriktioner införts mellan olika geografiska delar i Europa, vilket i sin tur gör att vägtransporter mellan hamnar, tågstationer och flygplatser inte fungerar normalt och köer uppstår.

Givet den uppkomna situationen kan det röra sig om en Force Majeure-situation som kan hindra Kakeldaxgruppen från att leverera. I de fall vi bedömer att vi kommer att åberopa Force Majeure kommer kunderna att informeras om detta och gemensamt besluta om lösningar.

Vid frågor kontakta vår Kundtjänst, FC, Tony Köhler och/eller VD, Johan Sandberg.

Kontakt:
info@kakeldaxgruppen.se
tony.kohler@kakeldaxgruppen.se
johan.sandberg@kakeldaxgruppen.se

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd