Sättmönster kakel och klinker

Keramiska plattor är ett av de mest mångsidiga ytskikt som finns tillgängliga idag. De kommer i en mängd storlekar, färger och utseenden. Dessutom går de att lägga i en rad olika mönster. Hur plattorna är satta påverkar i stor grad hur de och utrymmet uppfattas – så att välja rätt sättmönster är lite som pricken över i:et – det vill säga det som fulländar ditt projekt.

Särskilt om man är nybörjare inom plattsättning kan det kännas svårt med andra sättmönster än det traditionellt linjära. Men bli inte avskräckt – med rätt förberedelser och lite tålamod blir även de till synes mest komplexa sättmönster görbara. I denna guide visar vi några av de vanligaste mönstren och hjälper dig även med hur du ska räkna för att få rätt andel plattor i de mönster som består av plattor i olika storlekar. Dessa mönster går att använda vid sättning på såväl vägg som golv, viktigt är dock som alltid att ha rätt platta för ändamålet.

Vid en del mönsterläggningar som involverar mer än ett format är det särskilt viktigt att plattornas kaliber passar med varandra. I detta sammanhanget innebär det att plattornas exakta storlek i sättmönstret även ger utrymme till fogmassan på cirka 2-3 millimeter. När du räknat ut hur mycket plattor som behövs för ditt projekt – lägg till mellan 5-15 procent för passbitar och spill. Det kan också vara bra att ha några extra plattor för eventuella felkapningar och missöden vid kapning.

Rak sättning / Korsförband

Detta är det vanligaste och kanske lättaste sättet att lägga plattor, men behöver absolut inte vara tråkigt! Kvadratiska plattor ger ett uttryck och rektangulära plattor ett annat. Plattornas storlek och om de sätts stående eller liggande påverkar också, liksom valet av fogfärg. Med fog ton-i-ton får du ett lugnt utseende medan en kontrasterande kulör ger med dynamik. Benämningen korsförband kommer från att fogarna korsar varandra i 90 grader.

Rakt sättmönsterKlassisk rak sättning, även kallat korsförband.

Halvförband / Förskjuten sättning

Detta sätt bygger på samma princip som korsförband med skillnaden att plattorna förskjuts en halv plattlängd. Ofta används liggande rektangulära plattor och då påminner mönstret om det på en tegelvägg.

Det går också att förskjuta plattorna exempelvis en tredjedels eller fjärdedels längd. Ofta ser man till exempel 30x60 cm klinkers i halvförband, men helst ska inte plattor över 40 cm bredd läggas i halvförband eftersom alla lite längre plattor är konvexa - oavsett kvalité! Då kan golvet bli något ojämnt, även om det bara rör sig om ett par millimeter här och där. Rekommendationen är att lägga åtminstone en tredjedels förskjutning när plattorna är bredare än 40 cm.

Halvförband sättmönsterOBS! Vid halvförband bör plattans bredd vara max 40 cm!

Förskjutet sättmönsterPlattor förskjutna en tredjedel. Om plattorna är riktigt långa som t.ex. 30x120 cm är det inte fel att förskjuta de en fjärdel.

Oregelbunden sättning / Radförband

Med denna läggning av plattor får du horisontellt jämna rader och oregelbundna vertikala linjer. Hur oregelbundet mönstret ska vara bestämmer du själv. Det går att mixa två, tre eller flera olika mått på plattorna, stående eller liggande – möjligheterna är oändliga. Det viktiga är att varje rad har en rak horisontell linje och att plattorna har samma tjocklek.

I bilden nedan visas oregelbunden sättning med endast ett format. För att beräkna hur många plattor som behövs om du tänker mixa storlekar behöver man veta hur mycket de olika storlekarna i mönstret procentuellt utgör. Använder du plattor som exepmelvis är 10x60, 20x60 och 30x60 cm utgör den minsta plattan 16,6procent, mellanstorleken 33,3 procent och den största 50 procent.

Oregelbundet sättmönsterOregelbunden sättning av kakel eller klinker.

Engelskt förband

I detta mönster används olika bredd på plattorna och alterneras på varannan rad. De mindre plattorna är centrerade på de större och kanterna på alla plattor linjerar mellan raderna. På så sätt skapas kors som linjerar vertikalt och horisontellt. Båda formaten utgör 50 procent av den totala ytan, men beroende på hur många rader ni får plats med på ytan kan det bli något mindre av det formatet med en färre rad.

Engelskt förbandTraditionellt engelskt förband.

Diagonal sättning

Denna variant påminner om den raka sättningen med skillnaden att plattorna sätts i 45 graders vinkel. Även andra vinkelgrader fungerar, huvudsaken är att fogarna korsar varandra i 90 grader. Diagonal sättning på golv är ett bra sätt att skapa liv och en känsla av mer rymd. Och med denna sättning och kvadratiska plattor på väggen får du ett rum fullt med diamanter! Räkna med åtminstone 10 procent spill, eftersom det i regel blir mer spill när plattor sätt diagonalt.

Diagonalt sättmönsterDiagonalt sättmönster kan få ytan att kännas större!

Fiskbensmönster

Som namnet antyder påminner mönstret om fiskben och eftersom det bildar en typ av pil är det bra att tidigt tänka igenom vilken riktning du vill att mönstret ska ha. Fiskbensmönstret passar bäst på större ytor och ger ett naturligt och elegant uttryck. Mönstret kan läggas i 0 eller 45 graders vinkel, vilket också styr den riktning ”pilarna” får. Plattorna ska vara långsmala, minst dubbelt så breda som höga. Passbitarna som behövs till kanterna kapas till från samma plattor som används i övrigt.

Fiskbensmönster liggandeFiskbensmönster i 0 graders vinkel, eller liggande sättning.

Fiskbensmönster diagonaltFiskbensmönster i 45 graders vinkel, eller diagonal sättning.

Korgvävsmönster (enkelt och dubbelt)

Som namnet antyder är detta ett mönster där plattorna ser ut att bilda långa band som går över och under varandra likt materialet i en flätad korg. Enkelt korgvävsmönster skapas av plattor i två olika storlekar. En som är dubbelt så bred som hög, till exempel 30x60 cm, och en kvadratisk platta som är en åttondel av den stora plattan, i detta exempel 15x15 cm.

Om vi utgår från att bilden nedan illustrerar 30x60 cm och 15x15 cm klinkers blir ytan knappt sex kvadratmeter. Mönstret utgörs av exakt 32 st plattor av vardera storlek. Enklaste sättet att beräkna antalet plattor är att utgå från att hela ytan ska täckas av det stora formatet. Räkna på hur många plattor det motsvarar och lägg till lika många plattor av det mindre formatet så att ni har lite extra spill.

Korgvävsmönster enkeltKorgvägsmönster i enkelförband.

Dubbelt korgvävsmönster skapas med plattor som är dubbelt så breda som höga,till exempel 10x20 cm, genom att lägga två stående följt av två liggande och upprepa såväl horisontellt som vertikalt. Här behövs endast en storlek på plattan.

Korgvävsmönster dubbeltKorgvävsmönster i dubbelförband.

Väderkvarnen

För att skapa detta sättmönster används en en större kvadratisk platta i diagonal sättning som mittpunkt för fyra mindre kvadratiska plattor runtom. Med en färgglad centrumplatta omgiven av mer harmoniska plattor får du verkligen ett mönster som sticker ut. På ett golv ger plattor i samma kulör ett spännande intryck med denna mönstersättning.

Mönstret i bilden nedan kan exempelvis bildas med 60x60 cm och 15x15 cm plattor. I regel går det åt lika många stora som små plattor men de stora plattorna utgör ungefär 94 procent av den totala ytan. Enklaste sättet att beräkna antalet plattor är att utgå från att hela ytan ska täckas av det stora formatet. Räkna på hur många plattor det motsvarar och lägg till lika många plattor av det mindre formatet. Lägg gärna till några extra plattor av varje format, särskilt av det större formatet, så att ni har lite extra spill. Eftersom det är större risk för mer spill när plattor sätts diagonalt.

VäderkvarnsmönsterSättmönster som är tänkt att efterlikna en väderkvarn.

Hopscotch mönster

Liksom föregående mönster bygger detta på att en mindre kvadratisk platta omgivs av större plattor. I Hopscotch används de två kvadratiska storlekar för att skapa illusionen av ett snurrande hjul.

För att beräkna hur många plattor som behövs till ditt projekt är det bra att veta hur mycket de olika storlekarna i mönstret utgör. Använder du exempelvis plattor som är 15x15 cm och 30x30 cm (samma storleksförhållande som illustrationen nedan) utgör den lilla plattan 20 procent och den stora 80 procent av den totala ytan.

Hopscoth mönsterHopscotch sättmönster - passar perfekt till hallen!

Börja läggningen i rätt ände

Fundera på vart det blir enklast och snyggast att börja mönstersättning. Några bra frågor att ställa sig är:

  • Vart hamnar kapningarna?
  • Vart syns kapningarna minst?
  • Är det bäst att börja med en hel platta i ena änden, eller är det bättre att centrera en platta för att få lika stora kapningar i båda ändarna?
  • Är väggarna och övriga vinklar räta?

Om vinklarna i rummet inte är räta kan ni behöva använda en laser vid läggning av klinker, eller ett lodsnöre vid sättning av kakel. Det är bättre att utgå ifrån en rät linje och kapa till plattorna mot vinklarna istället för att hela mönstret blir snett. När det kommer till läggning av särskilda mönster läggs dessa som regel utifrån den lodräta linjen och mönstrets hörn. Därefter jobbar man sig rad för rad över sättytan. När det gäller mönster som Hopscotch, Fiskben, Väderkvarn och Korgvävsmönster är det klokt att jobba sig diagonalt över ytan, utifrån mönsterhörnet och första raden.

Har du några frågor eller funderingar gällande mönsterläggning, val av plattor eller något annat som rör ditt projekt? Besök någon av våra butiker eller skicka ett mejl till info [at] kakeldaxgruppen.se så hjälper vi er!

Tips! Läs mer här om hur du på bästa sätt fogar plattorna och hur fogen påverkar hur plattorna upplevs!

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd