Dölj info
Ytans storlek
x cm

KDX240 Flytfix, 20kg

445 kr

Produktinformation

Artikelnummer
4290000220
Antal i lager
47 st
Distributörens benämning
KDX240 Flytfix, 20kg

Produktbeskrivning

KDX240 Flytfix är ett snabbhärdande, cementbaserat plastificerat flytfix för golv såväl inom- som utomhus i privata och offentliga miljöer. Fixet skall användas till storformatiga plattor. Klass C2F fix. Klass 3, betong > 3mån.

Användningsområden:
För golv såväl inomhus som utomhus som är anpassade för keramisk beklädnad. Fixet lämpar sig utmärkt för golvvärme. KDX240 Fix är speciellt lämpligt för montering av storformatiga plattor och utomhusmonteringar tack vare sina flytegenskaper. Med KDX240 behöver man inte dubbellimma plattorna för att få full bruksfyllnad under. OBS! även lämpligt som avjämning av underlaget före plattsättningen. Finns det frågor gällande monteringen, underlag etc kontakta ert inköpsställe.

Arbetstemperatur:
Underlagets temperatur skall vara min 5°C. OBS! Plattorna som skall monteras skall hålla normal rumstemperatur.

Arbetsbeskrivning:
Underlaget skall vara godkänt enl. branschstandard för plattsättning, helt och rent från fett, damm, smuts, olja etc. Gällande sugande underlag så rekommenderas förbehandling av ytan med KDX 201 Vidhäftare. Med primning av underlaget så uppnår man en maximal vidhäftning mot underlaget vid monteringen med KDX240 Flytfix. Dra inte ut mer fix än för ca 20min montering. Monterad plattan kan justeras upp till 15min. Arbeta in fixet i underlaget och dra ut det med tandad spackel som är lämplig för plattan, underlaget, utrymmet och belastningen för ytan. Kontrollera då och då så att ingen hinna har bildats på fixet som minskar vidhäftningen mellan plattan och underlaget. För bästa resultat; tryck in plattan i fixet och vrid den på plats. Kontrollera då och då att full vidhäftning har uppnåtts. Fogdjup bör vara ca ½ plattjockleken.

Teknisk data:
Blandning: Till 20kg KDX240 Fix tillsätts 4 l -4,4 l vatten <20°C, ej varmvatten då det kan medföra en snabbare uttorkning. För bästa resultat använd en lågvarvig vispförsedd borrmaskin så att en klumpfri och trögflytande massa bildas. Vänta ca 2,5 – 3,5 min och upprepa blandningen.
Åtgång: Ca 1,4kg/mm och kvm.
Öppentid: Blandat fix ca 60min. Monterad platta kan justera upp till ca 15min.
Fogbar: Ca 4h efter montering.
Gångbar: Lättare gångtrafik ca 4h. Ytan klar att använda efter ca 24h. Full styrka efter ca 30dgr.
Temperatur: -30°C - +90°C.
Rengöring: Med vatten och ev. tvål innan produkten har torkat/härdat.
Lagerhållning/Transport: 1 år. Torrt, svalt i oöppnad förpackning

Ladda ner:
> Produktblad
> Byggvarudeklaration
> Säkerhetsdatablad

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd