Dölj info
Ytans storlek
x cm

KDX SF Spackel Flyt 4-40mm

462 kr

Produktinformation

Artikelnummer
4230000100
Webblager
1382 st
Distributörens benämning
KDX SF Spackel Flyt 4-40mm

Produktbeskrivning

Cementbaserad mineralisk spackelprodukt för golv inomhus. Produkten har god vidhäftning mot underlag. KDX SF, spackel flyt, kan läggas i skikttjocklek från 4mm upp till 40mm. Beroende på vattentillsatts kan produkten användas som flytspackel eller fallbyggnad. Den har låg krympning under härdningen.
 
Användningsområde:
Invändigt i våtutrymmen under keramiska våtrumskonstruktioner. Även för golv i torra utrymmen som är anpassade för spackling. KDX SF fungerar utmärkt som inspackling av golvvärme. Finns det frågor gällande monteringen kontakta inköpsstället.
Arbetstemperatur Utrymmet skall hålla normal rumstemperatur, 10-25°C. OBS! Underlagets temperatur skall vara min 10°C.
 
Arbetsbeskrivning:
Förbehandling skall alltid ske med KDX VH, vidhäftare. Underlaget skall vara bärkraftigt och godkänt enl. branschstandard för spackling, helt och rent från fett, damm, smuts, olja etc. Cementhud eller gamla beläggningar avlägsnas med slipning, blästring eller fräsning. Vid risk för föroreningar typ olja eller fett i underlaget rådgör med oss innan arbetet påbörjas. Gällande golv med skivkonstruktion så skall dessa tekniskt vara likvärdigt med 22mm golvspånskiva med max c-avstånd 60cm och monterade enligt skivleverantörens anvisningar.
 
Åtgång/Blandning:
Torrbruk ca 1,7kg/mm skikttjocklek och kvm. Fallspackling: Till 25kg KDX SF tillsätts ca 4,2ltr vatten <20°C. Flytspackling: Till 25kg KDX SF tillsätts 4,75ltr vatten <20°C. Ej varmvatten då det kan medföra snabbare uttorkning. För bästa resultat använd en vispförsedd borrmaskin så att en klumpfri och smidig massa bildas. Vänta i ca 2-3min. och upprepa blandningen.
 
Montering:
Kontrollera att spacklet inte kan flyta ned mellan golv/väggvinkel, brunn ut från rummet. KDX SF har goda flytegenskaper. Täta springor med akryltätmassa eller likvärdigt, använd inte silikon. Se även arbetsbeskrivning gällande underlag och förbehandling. Vid golv med skivkonstruktion skall armeringsnät läggas ut innan spacklingen börjar och minsta höjd vid golvbrunn skall vara 12mm. Golvbrunn skall även vara monterad min 12mm över skivorna, se även BBV:s branschregler för våtrum och ”Säker vatten”. KDX SF kan appliceras mellan 4-40mm i en omgång. Häll ut KDX SF på underlaget så en bra sammanflytning uppnås. Vid fallbyggnad hälls spacklet ut från väggarna och låter det flyta mot brunnen.
 
Torktid:
KDX SF är gångbart efter ca 2-3 timmar*. Beläggningsbar efter 1-3 dygn*. *Beroende av bygghöjd, temperatur, luftfuktighet mm.
 
Efterbearbetning:
När spacklet har bärighet kan man gå in på golvet och bearbeta spacklet för hand.
 
Lagring:
Torrt och frostfritt i oöppnad förpackning. Se bäst före datum på säck. Efter bäst före datum så minskas kromatreduceringen
 
Rengöring:
Med vatten innan produkten har torkat/härdat.
 
Ladda ner:

 

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd