Jämställdhet och minskad ojämlikhet

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en förutsättning för en hållbar utveckling och kännetecknas av att makt, inflytande och resurser fördelas rättvist. Jämlikhet å sin sida, bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller annan ställning.

På Kakeldaxgruppen arbetar vi medvetet för att öka antalet kvinnliga medarbetare. För tio år sedan var 15 procent av våra anställda kvinnor och idag är siffran 30 procent – men vi vill bli fler, säger HR-ansvarig Pia Kjell Wolmar.

SÅ JOBBAR KAKELDAXGRUPPEN MED JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET

Kakeldaxgruppens styrdokumentet Jämställdhet, mångfald och lönekartläggning inbegriper en lång rad principer för hur organisationen ska hantera frågor relaterade till jämställdhet och jämlikhet. På grundval av insikten att ”en jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats” fastslås bland annat att såväl kvinnor som män ska:

  • Vara representerade på alla nivåer i organisationen. 

  • Kunna påverka sin arbetssituation. 

  • Erhålla lika lön för lika arbete.

Beträffande jämlikhet slår dokumentet fast att Kakeldaxgruppen ska arbeta aktivt med mångfald för att på så vis ta tillvara människors olikheter på ett bra sätt. Ett sådant arbete kan exempelvis innebära att vi: 


  • Värdesätter mångfald genom att bland annat medvetet rekrytera medarbetare på ett annat sätt än tidigare. 

  • Hanterar mångfalden. Detta innebär att hela organisationen lär sig mer om mångfald och utvecklas mot ökad mångfaldsorientering och att varje medarbetares individuella mångfald blir en verklig tillgång.

Tillsammans med dokumentets övriga delar är ovanstående punkter uttryck för en ambition, något att sträva efter. I realiteten lever mycket få samhällen, organisationer eller individer upp till sina ambitioner på dessa områden med felfri perfektion. Dokumentet har till syfte att tydliggöra att dessa frågor är något Kakeldaxgruppen tar på största allvar. Gruppens alla medarbetare ska tillsammans ansvara för att upprätthålla en jämställd, schysst och inkluderande miljö. Det yttersta ansvaret åligger företagets ledning.

Kakeldaxgruppens syn på, och arbete med, jämställdhet kan sammanfattas med begreppet progression. Vi ska göra framsteg i en tillfredställande hastighet.

– För tio år sedan hade bolaget 85 procent manliga medarbetare, och 15 procent kvinnliga. I dag är siffran 70 respektive 30 procent, säger Pia Kjell Wolmar, HR-ansvarig på Kakeldaxgruppen, och fortsätter:
– Att ha diversifierade arbetsgrupper med människor av olika kön och ursprung är en konkurrensfördel och något Kakeldaxgruppen strävar efter att utveckla.


Pia, HR-ansvarig på Kakeldaxgruppen.

Förutom ambitionen om en större bredd på perspektiv, erfarenheter och individer bland personalstyrkan är Kakeldaxgruppen noggranna med att jämställda och jämlika förutsättningar ska råda för de som redan arbetar i gruppen. På denna punkt nöjer vi oss inte med kontinuerliga framsteg – utan här är vi kompromisslösa. Ingen som arbetar på Kakeldaxgruppen får särbehandlas – positivt eller negativt – baserat på kön, ålder, etnicitet, ursprung, trosuppfattning eller något annat. I vår organisation ska alla medarbetare ha lika goda chanser att utvecklas i den riktning de önskar. Driv, nyfikenhet, ambition och kompetens ska ligga till grund för medarbetarens framsteg i bolaget.

SÅ GICK DET TILL NÄR DIANA BLEV BUTIKSCHEF


Diana, butikschef i Täby.

2011 tog Diana Leov anställning som säljare i Kakeldaxgruppens butik på Tumstocksvägen i Täby. Med sin bakgrund som plattsättare förstod Diana snabbt Kakeldaxgruppens kunder och produkter. De kunskaper Diana hade med sig, i kombination ett ansvarstagande förhållningssätt, väckte uppmärksamhet. Diana blev snart en viktig kugge och arbetade nära sin företrädare på butikschefsposten. När denne gick vidare till en roll som utesäljare blev få förvånade över att frågan om att ta över gick till Diana:

– Det kändes ganska naturligt med tanke att jag hade givits ett stort förtroende och fått pröva på mycket av det som en butikschef ägnar sig åt. Jag blev väldigt glad över frågan och tackade ja på studs, berättar Diana Leov.

Att Diana, i egenskap av kvinna, skulle få mindre eller färre möjligheter i en mansdominerad bransch är lika främmande för huvudpersonen själv som för Kakeldaxgruppen som företag:

– Jag har varit helt skonad från diskriminerande bemötanden. För mig är det ovidkommande vem man är, varifrån man kommer och om man är man eller kvinna. Gör man ett bra arbete och visar varandra respekt blir resultaten goda, och så även kulturen på arbetsplatsen. Det synsättet upplever jag att alla mina kollegor delar, avslutar Diana Leov.
 

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd