Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

SÅ JOBBAR KAKELDAXGRUPPEN MED HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Kakeldaxgruppen har ägnat över 30 år åt att erbjuda kakel, klinker och mosaik av god kvalitet till företag och privatpersoner. Att produkterna vi saluför är av hög kvalitet är viktigt, ur såväl affärs- som hållbarhetssynpunkt. Det material som används mest i våra produkter är keramik – som har en betydligt längre livscykel än alla jämförbara alternativ.

Förutom att de är brukbara över långa tidsperioder rymmer vårt sortiment kakelplattor som producerats med upp till 80 procent återvunnet material. När plattorna efter lång och trogen tjänst till sist tackar för sig kan flera av fabrikerna, rent tekniskt, ta tillbaka dem och återvinna materialet till nya plattor. Någon logistik för detta förfarande finns ännu inte på plats, men vi följer utvecklingen med stor nyfikenhet.

En annan viktig princip är att Kakeldaxgruppen ska se till att ha de produkter som behövs på plats i butiker och på centrallagret – men inte mer än så. Vi importerar tillräckligt, snarare än överflödigt. Som en konsekvens av denna princip har bolagets lager slimmats stegvis, år för år, det senaste decenniet. Att kunna hålla lagret modest går hand i hand med kvaliteten på våra produkter, såväl som leveransen av dem. Om produkterna inte överlever vid leveranserna kommer de att reklameras – och då behöver en ny produkt finnas på lager för att snabbt kunna levereras på nytt. Ett sådant utfall är mycket kostsamt, ekonomiskt och inte minst hållbarhetsmässigt. Mot denna bakgrund har Kakeldaxgruppen arbetat med flit och systematik för att minimera reklamationsgraden. Under 2022 reklamerades endast 0,12 procent av de produkter som Kakeldaxgruppen levererade – en 50-procentig sänkning jämfört med föregående år. Bakom dessa framsteg ligger bland annat en ökad förmåga hos personalstyrkan när det kommer till att förstå företagets kunder och deras behov.


Förutom att våra kakelplattor och klinkers har en betydligt längre livscykel än andra material rymmer vårt sortiment kakelplattor som producerats med upp till 80 procent återvunnet material, berättar Åke Andersson, som är kvalitets- och miljöansvarig.

CERTIFIKAT OCH MILJÖDATABASER

  • Kakeldaxgruppen var först i branschen med att erhålla ISO-certifikaten 9001 samt 14001 som avser kvalitet i de egna processerna respektive miljömedvetenhet.
  • De flesta produkterna i Kakeldaxgruppens sortiment har passerat Sunda Hus (SH), Byggvarubedömningens (BVB) och Svanen Ecolabellings tuffa miljökrav.

HÅLLBARHETSKRAV PÅ UNDERLEVERANTÖRER
Kakeldaxgruppen tillverkar inga produkter själva utan är återförsäljare av bland annat keramiska produkter, fästmassor, fog och tätskikt samt möbler och verktyg. För att vårt hållbarhetsarbete ska vara trovärdigt och ge faktiska resultat behöver vi därmed ta stort ansvar för vilka leverantörer vi väljer att jobba med. Att vi uteslutande samarbetar med producerande företag baserade i Europa har tydliga hållbarhetsfördelar, såväl miljömässigt som socialt. Utöver denna geografiska princip har Kakeldaxgruppen beslutat att samtliga leverantörer ska ha en uttalad miljöprofil inom sitt produktområde. De ska vidare ha för ambition att vara bäst i klassen och ständigt förbättra produktion och val av råvaror ur ett hållbarhetsperspektiv. Alla våra leverantörer ska kunna visa upp fullständiga produktsäkerhetsdokument för produkter samt följa internationella och lokala miljömärkningskrav och ha system för arbetet med miljö och kvalitet som är likvärdigt ISO 9001 och 14001.

SÅ SKA KAKELDAXGRUPPEN BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION FRAMÖVER
Kakeldaxgruppens produkter och verksamhet har tagit betydande steg i en mer hållbar riktning de senaste åren. När vi blickar framåt och tar sikte mot ytterligare framsteg drar vi slutsatsen att vi ska fortskrida med de processer och satsningar vi givit oss i kast med – fast på ett ännu effektivare sätt. Det handlar om kontinuerlig förbättring, i synnerhet på de områden vi inte hunnit utveckla så mycket som potentialen tillåter, men också om att inte slappna av och försämra oss där vi gjort betydande framsteg. Ett exempel på det senare är reklamationsgraden. Vi strävar givetvis efter att dagens 0,12 procent ska ner ytterligare, men först och främst behöver vi försäkra oss om att siffran inte stiger. De framsteg vi lyckats göra på denna punkt har två huvudsakliga förklaringar. Dels produkternas kvalitet, dels förståelsen för våra kunder och deras ambitioner. Det blir helt enkelt rätt så pass ofta att vi sällan behöver korrigera de initiala beställningarna. För fyra år sedan genomförde vi en kundundersökning som bland annat lärde oss att 90 procent av våra företagskunder är nöjda med våra tjänster. Under 2023 planerar vi en ny undersökning. Med underlaget från denna undersökning i ryggen kommer vår förståelse för kunden öka – och de få missar som i dagsläget görs minska.

CASALGRANDE ÅTERVINNER ALLT
Sedan i början av 2010-talet arbetar Kakeldaxgruppen enbart med leverantörer och producenter från Europa.
– Det gör att vi inte bara kan garantera att våra produkter tagits fram under goda arbetsförhållanden utan att de också producerats av för miljön ansvarstagande företag, som ligger långt fram när det gäller hållbarhet, säger Stefan Aulie, inköpschef på Kakeldaxgruppen.

En av dessa leverantörer är Casalgrande i Italien, varifrån Kakeldaxgruppen köper drygt 50 000 kvadratmeter keramiskt material varje år. Casalgrande var tidigt ute med att använda naturgas för att bränna sin keramik. Men inte nog med det. Nu har företaget även ett system där man återvinner överskottsenergi från förbränningen. Denna energi använder Casalgrande för att torka leran som ska användas i kommande keramiska produktioner och att värma upp sina egna kontor. Resterande överskott säljs till den lokala kommunen. Utöver detta har företaget skapat slutna vattensystem i produktionen, vilket innebär att man återanvänder 99 procent av vattnet man använder för att lösa upp och rena leran som används för att producera kakelplattorna. I stället för att släppa ut det smutsiga vattnet och ersätta det med nytt renas det och används igen. Tack vare detta tar man också hand om de kvarvarande lerpartiklarna i smutsvattnet. På så sätt får man fram ett lerpulver som används för att göra nya plattor i stället för att spolas ut i och förorena närliggande vattendrag.

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd