Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I dag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

SÅ JOBBAR KAKELDAXGRUPPEN MED ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Kakeldaxgruppen ska vara en schysst och ansvarsfull aktör för de som arbetar på och med företaget. Bolaget praktiserar heltidsanställningar som norm, men erbjuder deltidsanställning som en möjlighet. På detta sätt tillser bolaget att medarbetarna ges förutsättningar för ekonomisk trygghet, men också att förvärvsarbetet kan kombineras med familjeliv på det sätt som passar respektive medarbetares situation. De anställningar som erbjuds hos Kakeldaxgruppen ska vara trygga, med marknadsmässiga lönevillkor och förmåner, såsom friskvårdsbidrag samt rätt till kompetensutveckling.

Trygga anställningsvillkor är bra för individen – men också för verksamheten. Den som är trygg på jobbet upplever större trivsel, presterar bättre och stannar kvar längre i
företaget. Därmed är trygga och förmånliga anställningsvillkor värdeskapande för såväl Kakeldaxgruppen som dess medarbetare. Ersättningsnivåer bestäms på individnivå och baseras på resultat- och måluppfyllnad. I de fall löneskillnader råder mellan personer med liknande uppdrag ska dessa kunna motiveras sakligt, med hänvisning till de parametrar som angivits på förhand. Med syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra omotiverade skillnader i lön och andra anställningsvillkor påbörjar Kakeldaxgruppen ett arbete med lönekartläggning under 2023, vilket därefter kommer att genomföras årligen. I kartläggningen utvärderas företagets praktiska tillämpning av antagna bestämmelser.


Kakeldaxgruppen strävar efter att vara en schysst och ansvarsfull aktör för de som arbetar på och med företaget.

Avseende arbetsförhållanden har Kakeldaxgruppen antagit följande mål, vars realiserande utvärderas löpande:


  • Våra arbetsplatser ska vara utformade för att passa alla arbetstagare.
  • Alla arbetstagare ska ha likvärdiga möjligheter till förmåner.
  • Alla anställda ska uppleva att det är möjligt att förena arbete och föräldraskap.
  • Heltidsanställningar ska vara norm och deltid en möjlighet.

LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS
Ett företags bidrag till det globala målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt handlar till stor del om rollen som arbetsgivare. Om anställningstrygghet, förmåner och annat som hittills berörts. Men ansvaret slutar inte där. Kakeldaxgruppen är måna om att anständiga villkor ska råda i hela den kedja som i förlängningen genererar bolagets intäkter. Det innebär att leverantörer och samarbetspartners väljs ut med omsorg och försiktighet. Utifrån detta perspektiv frågade sig Kakeldaxgruppen för ett antal år sedan om man med säkerhet kan slå fast att anständiga villkor råder över hela produktionskedjan. När svaret blev nej drev företaget igenom en omfattande förändring. Sedan cirka tio år tillbaka handlar Kakeldaxgruppen bara av företag som verkar inom ramen för EU, alternativt i länder som har hängavtal med EU. Genom denna förändring säkerställer Kakeldaxgruppen att bolagets produkter tillverkas av människor som omfattas av arbetsrättsliga villkor av samma slag som här i Sverige.

VIDREPUR – INNOVATION OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Vidrepur med bas i Castellón, Spanien, är en välansedd mosaiktillverkare som samarbetat nära med Kakeldaxgruppen sedan 2000-talets början. Det spanska mosaikföretaget har varit en föregångare i branschen över lång tid, på flera olika sätt.
– Jag ställer ofta utmanande frågor till mina leverantörer, exempelvis varför de måste använda gas för att producera keramik. Vid flera tillfällen har jag frågat om det inte kan göras med elektricitet, och fått svaret att det skulle kosta alldeles för mycket energi. Nyligen fick jag höra att Vidrepur, som en av få aktörer, har börjat använda el i stället för gas. Det är häftigt att samarbeta med företag som ligger i framkant, säger Stefan Aulie, inköpschef på Kakeldaxgruppen.


Spanska Vidrepur är på många sätt ett föredöme i branschen, exempelvis genom sin satsning på att ge människor med olika funktionsvariationer möjligheten till ett meningsfullt arbetsliv.

Förutom att utveckla branschen tar Vidrepur ett stort ansvar för sin omgivning. Ett exempel på detta är deras satsning på att ge människor med olika funktionsvariationer möjligheten till ett meningsfullt arbetsliv.
– De anställer människor som av olika skäl har svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Sedan anpassar de arbetsuppgifterna efter individernas kapacitet. Vidrepurs ansvarstagande i denna fråga är föredömligt och för oss känns det helt rätt att arbeta tillsammans med en så pass sympatisk och kompetent firma, avslutar Stefan.

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd